» » » Tiếp nhận kinh phí xây trường của Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Bắc Giang

Tiếp nhận kinh phí xây trường của Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Bắc Giang

posted in: Blog Xây dựng trường, Quyên góp | 0
Comments are closed.