» » » Video – Trăng yêu thương 2014 – Hấp Dẫn Của Tiết Mục Tò He

Video – Trăng yêu thương 2014 – Hấp Dẫn Của Tiết Mục Tò He

Một Trong những nội dung có trong chương Trình: “TRĂNG YÊU THƯƠNG NƠI BIỂN ĐẢO” tổ chức tại xã Đồng Tiến, huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh.

 

Leave a Reply