» » » Tiếp nhận kinh phí xây trường của Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Bắc Giang

Tiếp nhận kinh phí xây trường của Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Bắc Giang