» » » TABC 2015 – Nụ cười trẻ thơ

TABC 2015 – Nụ cười trẻ thơ

Nụ cười trẻ thơ ….. (Điểm trường Sủng Sử B – Phú Lũng – Yên Minh – Hà Giang)

Ảnh chụp ngày: 01.02.2015 (ngày 13.12 âm lịch)